Computer Thuiszorg

Dit is de privacyverklaring van Computer Thuiszorg, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60421134. Door middel van deze privacyverklaring wil Computer ThuisZorg duidelijk maken welke persoonsgegevens er verwerkt worden voor het realiseren van haar diensten en het achterliggende doel van de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens omvangt het opslaan, versturen, bewerken etc. van persoonsgegevens. Overigens is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op de verwerking door Computer ThuisZorg en niet op die van andere bedrijven die genoemd worden op de website en dergelijken. Tot slot zal er vertrouwelijk worden omgegaan met de persoonsgegevens. Mogelijkheid tot inzage raadpleeg de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) of neem contact op via de volgende contactgegevens:

Contactpersoon van Computer ThuisZorg:

Adresgegevens: Zeeweg 173, 1971hb Ijmuiden
Telefoonnummer: +31(0)617260515
E-mailadres: info@computerthuiszorg.nu

Doel

Voor het uitvoeren van de diensten van Computer Thuisorg zal er gevraagd worden naar persoonsgegevens. Dit betekent dat het verstrekken van uw persoonsgegevens een voorwaarde is om gebruik te maken van de diensten van Computer ThuisZorg. De gegevens zullen worden verwerkt in de benodigde systemen. Hieronder worden de systemen/websites genoemd die van toepassing zijn voor het realiseren van de diensten van Computer ThuisZorg en de reden van gebruik:

Ontvangers

Hierboven zijn de benodigde systemen en websites opgenoemd wiens uw verstrekte persoonsgegevens ontvangen. De ontvangers zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet verder verstrekken, maar enkel bewaren in de systemen. Dit zal enkel gebeuren met uw toestemming. Computer ThuisZorg zal verwerkingsovereenkomsten sluiten met bovenstaande ontvangers om uw persoonsgegevens zodoende veilig te stellen en te voorkomen dat uw persoonsgegevens voor verdere doeleinden zullen worden verstrekt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende het gebruik van de diensten van Computer ThuisZorg Wanneer dit gebruik wordt beƫindigd zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd door Computer ThuisZorg en ook door de ontvangers.

Rechten

Op grond van de Europese privacywet heeft u een aantal rechten. Zodoende heeft u recht op:

  • Inzage van uw persoonsgegevens;
  • Herstellen van uw persoonsgegevens;
  • Verwijderen van uw persoonsgegevens;
  • Intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Het opvragen van uw persoonsgegevens voor het doorsturen naar andere bedrijven;
  • Het maken van bezwaar op het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl zie: Autoriteit Persoonsgegevens).

Wij hopen zodoende duidelijk te zijn geweest over de omgang met persoonsgegevens indien u gebruik maakt of wil maken van de diensten van Computer ThuisZorg. Indien u nog vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen. Onze contactgegevens komen hierboven naar voren.

Download de privacyverklaring